Projektas „Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis“

Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė šiemet gavo finansavimą iš Žemės ūkio ministerijos projektui „Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis“ įgyvendinti. Lėšos gautos pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.